Поверителност на информацията

padmin

Политика за поверителност на информацията

  • Сайтът „RecipesBG“ е онлайн медия с кулинарна насоченост, представена на домейн recipesbg.com. Настоящата страница описва правилата и условията за ползване на сайта „RecipesBG“.
  • Хората с административен достъп до сайта „RecipesBG“ прилагат тук описаните правила, за краткост са наречени Администратори.
  • Собствениците на сайта „RecipesBG“, Администраторите и графични дизайнери и програмистите на сайта, за краткост са наречени Екипът.
  • Потребител на сайта „RecipesBG“ е регистриран в сайта посетител, който не е част от RecipesBG.
  • Посетител на сайта „RecipesBG“ е всяко лице използващо сайта, което не е част от Екипа, без значение дали е регистриран потребител или не.

Отговорност на RecipesBG за опазване на поверителността
RecipesBG уважава правото на поверителност на посетителите на уебсайта, затова се ангажира да защитава поверителността на информацията ви в онлайн режим. За личната информация, която се предоставя се полагат всички възможни усилия, така че да се използва единствено и само по избрания от вас начин.
Тази декларация за поверителност на информацията описва действията на RecipesBG по отношение на поверителността в онлайн режим и обяснява начина на събиране и използване на информацията. Тя разяснява също и мерките за безопасност, предприети с оглед спазване на поверителност.

Координати за връзка с RecipesBG
Ако имате въпроси или неясноти във връзка с поверителността на информацията при ползване на този уебсайт пишете на електронна поща: question@recipesbg.com

Анонимност при разглеждането на сайта
Вие имате достъп до уебсайта на RecipesBG и можете да го разглеждате, без да разкривате личните си данни. Възможно е уеб сървърите да запишат определена информация за сърфирането ви в интернет. Ако се събира такъв тип информация, то е за да се създават математически модели на база брой на посещения на сайта, разглеждане на отделни страници, средна продължителност на посещенията и друга статистика за активността, а не с цел събиране на лични данни.

Събиране на лична информация
На този сайт не се събира лична информация за вас без вашето знание. RecipesBG не изисква информация за посетителите от други източници, например от публични регистри и институции и/или частни организации.

Използване на личната информация
Част от предоставената от вас информация може да не бъде третирана като лична. Възможно е, например, да решите да предоставите на RecipesBG информация, която не се изисква от вас. Това може да стане чрез формите за въвеждане на рецепти, за коментари към тях или други подобни механизми за предоставяне на обратна връзка. RecipesBG ще счита такава информация за предоставена без поискване и следователно е възможно да не се третира като поверителна.

Предоставяне на лична информация на трети лица
RecipesBG ще бъде единственият собственик на личната информация ако такава е предоставена. RecipesBG няма да продава или преотдава тази информация на трети лица.

Ще се предоставя налична информация на трети страни единствено и само съобразно законови разпоредби, правни процедури или по искане на оправомощен орган.

Обмен на информация между посетителите
Уебсайта на RecipesBG не носи отговорност и не следи за обмен на информация между посетители в него, чрез използването на форми за коментари и/или приложения.

Съхраняване на информация във вашия компютър – “Cookies”
Когато влизате в този уебсайт, е възможно да се съхрани определена информация на вашия компютър. Обикновено такъв вид информация се описва като “cookies” („бисквитки”). Тази информация позволява да се постигне подобряване на навигацията и функционалността. Повечето Интернет браузъри позволяват изтриването на cookies, блокирането на всички cookies или изпращането на предупреждение преди запазването на cookies. Следва да имате предвид, че ако отхвърлите cookies, функционалността на този уебсайт е възможно да бъде ограничена.

„Бисквитката“ е малък отрязък от текст, изпратен до браузъра ви от посетен от вас уебсайт. Тя помага на сайта да запомни информация за посещението ви, като предпочитания от вас език и други настройки. Това може да улесни следващото ви посещение и да направи сайта по-полезен за вас. „Бисквитките“ играят важна роля. Без тях работата в мрежата би била много по-незадоволителна.

GOOGLE „бисквитки“

RecipesBG използва продукти на Google, а Google използва „бисквитки“ за много цели – например, за да запомни предпочитанията ви за Безопасно търсене, да направи рекламите, които виждате, по-подходящи за вас, да преброи колко посетители има на дадена страница, да ви помогне да се регистрирате за услуги и да защити данните ви.

Можете да видите списък с ползваните от Google типове „бисквитки“, както и да научите как се използват в рекламирането. В Декларацията за поверителност на Google се обяснява как се защитава поверителността ви при ползването от Google на „бисквитки“ и друга информация.

Консултирайте се с документацията на Вашия браузър и с Уикипедия за повече информация:
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon
http://bg.wikipedia.org/wiki/HTTP-бисквитка

Опазване на личната информация
RecipesBG взема необходимите мерки, за да опазва всички данни, получени от онлайн посетители, от неразрешен достъп и употреба, като с цел да се гарантира поверителността на информацията, периодично се преразглеждат мерките за сигурност.

Запазване на информацията
RecipesBG няма да запазва лична информация, ако такава е налична, за период по-дълъг от необходимия за целите, за които е получена.

Заличаване на информацията

Ако желаете заличаване на лична информация, можете да ни пишете на адрес: request@recipesbg.com. Ние ще извършим всичко необходимо, за да ви съдействаме. 

Връзки към отделни сайтове
Този уебсайт може да съдържа връзки към други уебсайтове, поддържани от трети страни. RecipesBG не носи отговорност за поверителността на информацията или за другите практики на уебсайтове на трети страни, не носи отговорност и за съдържанието на сайтове, към които има връзка. Потребителят ползва този ресурс на свой собствен риск. Препоръчително е да прочетете и разберете декларациите за поверителност на информацията на тези сайтове.

Злоупотреба с лична информация
Възможно е RecipesBG да обработва и съхранява информация за вас, която не е била предоставена от вас лично. Ако имате данни за подобна злоупотреба с данни, уведомете за това на електронна поща: request@recipesbg.com

Промени в настоящата политика за поверителност на информацията
RecipesBG си запазва правото да внася изменения и допълнения в настоящата Политика за поверителност на информацията по всяко време. Препоръчва се редовно да проверявате актуалната Политика.

Този сайт използва бисквитки (cookies) за да предостави пълната функционалност на сайта. Разбрах Повече информация

Поверителност & Бисквитки