Условия за ползване

padmin

Сайтът „RecipesBG“ е онлайн медия с кулинарна насоченост, представена на домейн recipesbg.com. Настоящата страница описва правилата и условията за ползване на сайта „RecipesBG“.
Хората с административен достъп до сайта „RecipesBG“ прилагат тук описаните правила, за краткост са наречени Администратори.
Потребител на сайта „RecipesBG“ е регистриран в сайта посетител, който не е част от RecipesBG.
Посетител на сайта „RecipesBG“ е всяко лице използващо сайта, което не е част от RecipesBG, без значение дали е регистриран потребител или не.

Общи правила

RecipesBG е електронно издание за безвъзмездна обмяна на идеи, знания, опит.

Ползването на платформата е доброволно. Всички потребители имат равен достъп и могат да публикуват информация, доколкото тя не противоречи на темата, морала или добрите нрави.

Съдържанието се създава изцяло от потребителите, а администраторите само редактират вече направените публикации, като имат право да добавят и/или премахват съдържание или пояснения към вече създаденото, без да променят смисъла, процесите, съотношенията или други важни етапи. Ако потребител публикува чужд текст и/или снимки, то той следва да посочи източника. При конфликт на интереси или спор за авторство, администраторите на страницата могат да премахват за постоянно или временно (до представяне на безспорни доказателства от страна по спора) да ограничават достъпа до публикациите, както и да премахват или добавят изображения, включително и да подобряват контраст, яркост и други характеристики или да преформатират авторски снимки. Администраторите могат да променят по-всяко време формите за публикуване, като добавят или премахват функционалност, без да уведомяват за това вече регистрираните или направили публикация потребители. Това важи включително и за нивата на достъп до съдържанието, като същите могат да бъдат ограничени и/или премахнати едностранно от администраторите.

С приемането на настоящите Условия, всеки потребител декларира своето съгласие за използването с некомерсиална цел на предоставената от него авторска информация. RecipesBG не носи отговорност за заблуждаващи, неточни или неверни данни. Ако се докаже злоупотреба с предоставените права, профилът на съответния потребител може да бъде премахнат.

Настоящите условия подлежат на промяна, за която RecipesBG няма да уведомява вече регистриралите се потребители.

 1. С използването на сайта „RecipesBG“ посетителите се съгласяват с правилата и условията за ползване.
 2. Екипът на RecipesBG запазва правото да премахва или променя, без предупреждение публикувани материали, при известия от трети лица, че тя не отговаря на правилата и условията на сайта или на приложимото законодателство, както ако и по преценка на RecipesBG застрашават сигурността на сървъра, сайта или останалите посетители.
 3. Администраторите на сайта „RecipesBG“ следят за спазването на правилата и условията и по собствена преценка могат да изтриват или променят мнения, коментари, рецепти, снимки и всякакви други добавени в сайта материали.
 4. На посетители действащи в ущърб на сайта „RecipesBG“ с нарушаване на правилата, със злонамерени действия или по друг начин ще бъде забраняван достъпа до сайта.
 5. В случай на действия нарушаващи действащото законодателство, информацията ще бъде предавана на съответните органи.
 6. Информацията в сайта „RecipesBG“ може да бъде използвана само за лични цели с некомерсиална цел. Копирането на информация от сайта и публикуването й на други места (онлайн, печатна или друга форма) е допустимо само с изричното съгласие на автора и указване на сайта RecipesBG като източник.
 7. Тези правила подлежат на актуализация без предупреждение. Отговорност на посетителите е да следят за промени в правилата.

Публикуване на материали

 1. Публикуването на материали е достъпно само за регистрирани потребители.
 2. Използването на кирилица е задължително.
 3. Не се допуска публикуването на материали с обидно, расистско, пропагандно, рекламно и други типове неподходящо за кулинарен сайт съдържание.
 4. Добавените материали, мнения, коментари трябва да са подходящи за темата/секцията, към която за добавени.
 5. Спазването на добрия тон е задължително. Забранени са обидни думи и квалификации, псувни и ругатни.
 6. Публикуване на материали с авторски права е задължително да става със съгласието на автора.

Снимки

 1. Снимки, които не отговарят на едно или повече от следните условия ще бъдат изтривани:
  • Файлът трябва да е в един от следните формати: JPEG, JPG, BMP, GIF, PNG.
  • Максималния допустим размер на файла е 8MB.
  • Минимални размери на снимката в пиксели: 400х300. Ако снимката не е в съотношение 4:3, то ширината й трябва да бъде не по-малко от 400 пиксела и височината й не по-малко от 300 пиксела.
  • Съдържанието на снимката да отговаря на рецептата или албума, към които е добавена.
  • Съдържанието на снимката не трябва да е с обиден, порнографски или по друг начин неподходящ за сайта „RecipesBG“ характер.
  • Качеството трябва да е такова, че лесно да може да се различи какво показва снимката.
  • Всяка нова снимка трябва да се различава от вече съществуващите към рецептата или албума.
  • Добавените в албуми снимки трябва да показват стойностно съдържание, което би предизвикало интерес в голяма част от посетителите на сайта „RecipesBG“.
  • Снимките не трябва да са със запазени авторски права (вкл. stock photos), които не са притежание на потребителя, който ги добавя.
  • Снимки, които не са собственост на потребителя, който ги добавя, трябва задължително да указват източника и потребителя, който ги добавя трябва да има позволение от автора да ги добави в сайта „RecipesBG“.
 2. По усмотрение на Администратор снимките добавени към албум или рецепта могат да бъдат премествани към друг албум или рецепта.
 3. При изтриване на рецепта, снимките към нея могат да бъдат изтрити или преместени към друга подходяща рецепта или албум.
 4. Снимките са собственост на авторите им и те притежават авторските права за тях. С добавянето в сайта „RecipesBG“ авторите на снимките се съгласяват да предоставят тези снимки за свободно ползване във всички части на сайта. Под всяка снимка при разглеждане на рецепта и снимка в Галерия е указан потребителя добавил снимката.
 5. Сайта не държи правата за публикуваните снимки. Не може да ги продава или предоставя на трети лица от името на собствениците.
 6. Непосредствено след добавяне, снимките са публично достъпни, ако потребителят, който ги добавя, е предварително одобрен от Администратор. В противен случай, всяка снимка изчаква ръчно одобрение от Администратор преди да бъде публично достъпна.
 7. Добавените в сайта „RecipesBG“ снимки, независимо от оригиналния си размер, се променят до три основни размера – голям, среден и малък, като при това параметрите за размера на оригиналните снимки се променят.

Рецепти

 1. Всяка нова рецепта трябва да е уникална и ясно различима от вече съществуващите, в противен случай ще бъде изтрита. Аналогични са рецепти, които или:
  • са съвсем еднакви
  • различават се по взаимозаменяеми продукти
  • различават се несъществено по количествата продукти или пропорциите на продуктите
  • имат незначителни разлики в подправките
  • имат малки разлики в самото приготвяне, които не променят съществено крайният резултат
 2. Всяка рецепта трябва да смислена, съдържателна и интересна, в противен случай ще бъде изтрита.
 3. Рецептите трябва да са написани на кирилица, съгласно правописните и граматически правила в българския език и да отговарят на условията за оформление. Рецепта, която не отговаря тези условия трябва да бъде редактирана от автора, като докато това стане се маркира „с нужда от редакция“ и не е видима за останалите посетители на сайта „RecipesBG“. Ако необходимите корекции не бъдат направени от автора в срок от 2 седмици след маркирането, рецептата може да бъде изтрита.
 4. От автора на рецептата се очаква да може да отговаря на въпроси към нея и да има представа какъв трябва да е резултатът от приготвянето й.
 5. При копиране на рецепта е задължително посочването на източник и получаване на съгласието на автора.
 6. По усмотрение на Администратор рецептите могат да бъдат премествани в по-подходящи категории, параметрите за сложност също могат да бъдат променяни, както и заглавието.
 7. Всяка рецепта се преглежда от Администратор и ако е необходимо се редактира – промените в рецептите са с цел подобряване на четимостта – оформление, правопис, стилови промени. Промените не са смислови и не водят до промяна на крайния резултат от рецептата, освен ако изрично не е поискано от автора.
 8. Рецептите могат да бъдат редактирани от авторите им преди да бъдат прегледани от редактор. Прегледаните рецепти са недостъпни за редакция от авторите.
 9. С добавянето в сайта „RecipesBG“ авторите на рецептите се съгласяват да предоставят тези рецепти за свободно ползване във всички части на сайта.
 10. Прегледани и редактирани от Администратор рецепти не могат да бъдат изтривани, освен в случаите когато не отговарят на условието за уникалност или авторство. Прегледани и редактирани от Администратор рецепти могат да бъдат маркирани „с нужда от редакция“ в случаите когато в тях са открити грешки или нередности.

Регистрация и регистрирани потребители

 1. Регистрацията в сайта „RecipesBG“ е отворена за всички и е безплатна.
 2. Всеки има право на един регистриран акаунт. При наличие на повече от един акаунт регистрирани за един и същи потребител, всички акаунти свързани с тези потребителски данни ще бъдат блокирани.
 3. Необходимо за регистрация е:
  • Попълване на регистрационна форма, според изискванията записани в нея.
  • Съгласие с правилата и условията на сайта „RecipesBG“.
  • Потвърждение на регистрацията чрез отваряне на адреса изпратен в писмо към посочения при регистрацията email адрес.
 4. Регистрации не потвърдени чрез отваряне на адреса изпратен в писмо към посочения при регистрацията email адрес до 2 дни след регистрацията ще бъдат изтривани.
 5. При нарушаване на правилата и условията на сайта „RecipesBG“ от регистриран потребител, по усмотрение на Администратор на сайта или модератор във форума могат да бъдат прилагани следните действия:
  • предупреждение – писмено предупреждение към потребител за нарушаване на правилата.
  • забрана за достъп, временна – забрана за писане и добавяне на материали в сайта за определен срок от време.
  • забрана за достъп, постоянна – безсрочна забрана за писане и добавяне на материали в сайта.
 6. Създадена и потвърдена регистрация не може да бъде изтрита, освен в случаите при установено нарушение на правилата и по усмотрение на Администратор.

Ограничаване на отговорност

 1. Екипът на RecipesBG не носи отговорност при липса на достъп, загуба или промяна на съдържание, неточност, непълнота или неяснота на съдържание, материали и информация на сайта „RecipesBG“.
 2. Екипът на RecipesBG не се ангажира задължително да проверява публикуваната информация и не носи отговорност за материалите публикувани в сайта „RecipesBG“ от посетителите.

Декларация за поверителност

 1. Трети страни могат да записват и четат бисквитки (кукита, cookies) на Вашия браузър или да ползват уеб броячи (web beacons) за да събират информация. Тази информация може да бъде използвана при показване на реклами в уеб сайтове. За да предотвратите записът на бисквитки на Вашия компютър, моля забранете записът на бисквитки, чрез промяна настройките на браузъра. Това може да попречи на нормалната работа със сайта (функционалности за регистрирани потребители). Консултирайте се с документацията на Вашия браузър и с Уикипедия за повече информация:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon
  http://bg.wikipedia.org/wiki/HTTP-бисквитка
 2. Бисквитката DART на DoubleClick
  Google, като трета страна в ролята на доставчик на реклама, използва бисквитки за показването на реклами на този сайт. С помощта на бисквитката DART Google показва реклами на посетителите на сайта въз основа на техните посещения както на този, така и на други сайтове в Интернет. Потребителите могат да откажат използването на бисквитката DART, като посетят страницата с Декларацията за поверителност за рекламната и съдържателната мрежа на Google.

Този сайт използва бисквитки (cookies) за да предостави пълната функционалност на сайта. Разбрах Повече информация

Поверителност & Бисквитки